Hakkımda

Âciz bir mahlûk…

Herşey’den önce kul. Sonra sırasıyla evlât, kardeş, psikolog, eş ve anne. Roller çoğaldıkça, acziyetinin bir kez daha farkında…

Reklamlar