Bu Zamanın Cihadı Nasıl Olmalı Diye Soran Müslümana Mektup


Bu Zamanın Cihadı Nasıl Olmalı

Soru

Selamaleykum Hocam; Kafamı irdeleyen ve içinden çıkamadığım konulardan biri de cihad konusu. Şu anki cihad merhalesini nasıl değerlendirebiliriz? Mücahidler hakkında neler düşünüyorsunuz? Mücadele etmek için gitmemiz gerekir mi? Kurandaki beyan edilen cihad ayetlerini bugün şartlarıyla nasıl anlayacağız? Rahmana emanet olun.. Selamaleykum.

Cevap

Selamünaleyküm.
Cihat, Allah’ın dinini yüceltmek, son sözün Allah’ın sözü olmasını sağlamak için gayret etmektir. Mü’min bu gayreti iki alanda gösterir. Biri kendi içinde olur. Yani, kendi içindeki son sözün Allah’ın sözü olmasını sağlamaya çalışır ki buna nefis cihadı denir. Bir de dış alanda yapılan cihat vardır. Küfür ehline ve şeytanın açık gizli ordularına karşı yapılan cihat bu cihattır. Bu iki cihadın her biri Allah’ın emri olarak yerine getirilir. Kıyamete kadar da bu iki cihat eksilmeden devam edecektir. Günün birinde cihada gerek kalmadığını söylemek asla mümkün olmayacaktır.

Söz konusu iki cihattan birini diğerinin önüne çıkarma gibi bir düşünce de doğru değildir. Çünkü gerek nefis cihadı ve gerekse küfre karşı cihat, birbirlerini tamamlar. Nefsini yenemeyenin küfrü yenmesi beklenmez, küfrü yenmeden de nefisler dizginlenemez. İki cihat çeşidini birbirilrinin tamamlayıcısı olarak görmek gerekmektedir.

Bütün zamanlarda cihat var olacağına ve şeytan da bütün zamanlar için yeni taktikler geliştirdiğine göre cihat, her mü’minin yaşadığı zamandaki nefis azdırıcılara ve küfrün geliştirdiği taktiklerine karşı yapılacak demektir. Allah’a giden yolları tanklar tıkattığında mü’min tanka karşı cihat eder. Aynı şekilde sabah namazına kalkmayı TV engellediğinde de TV esaretine karşı cihat eder. Cihat yeri gelir internete karşı, yeri gelir cep telefonuna karşı yapılır. Hangi cihadın nerede ne zaman yapılacağını dışarıdan kestiremeyiz. Bu şuna benzer: Bir eczanedeki farklı hastalıklara karşı onlarca ilacın hangisi ‘şu insana’ verilmeli şeklindeki sorunun cevabı elbette, onda hangi hastalık varsa o hastalığın ilacı verilmeli şeklinde olacaktır. Cihat da böyledir; bizi Allah’a giden yoldan alıkoyan ne ise cihadımız da o olmalıdır. Tank veya bir dergi parçası. Birini gereksiz görmek de yanlıştır, birine yığılıp diğerinde tuzağa düşmek de yanlıştır.

Nureddin Yıldız
Fetvameclisi.com

Diriliş Manifestosu


Diriliş Manifestosu

Ümmeti Dirilmeye Çağıyoruz!

Ümmeti Samimiyete Davet Ediyoruz!

İslam Davasını Yüklenmek Yerine Davaya Yük Olanlara Sesleniyoruz! Hâlimizin Tespitini Okumak İsteyenlere, Bırakın Kur’an Meallerini! Hâl-i Pür Melalimiz Ortada Ey Müslümanlar! Şahit olun, Hâlimizin Hâlsizliğini İlan Ediyoruz! Davanın Hadimi Değil Hamili Olacaklara Sesleniyoruz! Omuzları Davanın Derdiyle Nasırlaşanlara Sesleniyoruz!

Selamünaleyküm.

Arkadaşlarım,

imanımın kardeşleri, davamın ortakları!

Artık, ‘İşimiz vaktimizden çok!’ demeye bile mecal kalmamıştır. Bunca cehalet ve duyarsızlık karşısında bir Riyazussalihîn dersini hafife alanlara yanarım kıyamet günü. Onlar Mus’ab (r.a) ile aynı cenneti nasıl paylaşırlar onu anlayamam. İHL’lere, camilerin çoğalmasına kananlar, şeytanı uyuyor zannedenler, düşman olarak sadece Yahudiyi tanıyanlar; billahi yanarım onlara. Eyvah ki eyvah, sadece Filistin’e yardım etmeyi iş zannedenlere eyvah! Bombalanmadıkça bir yer orayı şeytanın terk ettiğini zannedenler! Vakıf’ta gelenlerle çay içmeyi hizmet zannedenler, insanların zekât ve sadakalarını toplayıp dağıtmayı mahza cihat zannedenler, kendisi bile bir İlmihal kitabını baştan sona bir kere ders olarak okumayanlar, en az bin hadisi ezber olarak bilmeden Peygamber aleyhisselama âşık olduğunu vehmedenler, dinin edebiyeti üzerinden sanal kazanımlarla melekleri imrendirdiği rüyasına dalanlar. Ey bu diyarın, namaz kıldırmakla dine hizmet ettiği için kazanıp çocuğunu geçindirenleri! Dinine âşık ama dinin yükünü kendi hocasına atanları! Bugün diktiği fidanı yarın koca ağaç olarak görmek isteyen imtihan nedir, sabır nasıldır, Nuh aleyhisselam neden zikredilir Kitabımızda bilmezleri! Üniversite imtihanı kazandırmayı, matematiği, biyolojiyi her şey hatta tek şey zannedenleri! Diplomanın ücretsiz hizmetkârları! İşte, Kur’an nassı ile yasaklanan, telaffuz etmekten bile içtinap edeceğimiz bir çirkinliği işleyen iki insan duruyor önümüzde. Bunlar imansız değiller; Uzaklarda değiller; İstanbul’da burnumuzun dibindeler. Ezan duyuyor, kandil yaşıyorlar.

Ve biz,

Biz ise koca koca hizmet erbabıyız. Sofralarımız, gezilerimiz, tatlı uykularımız, hoş çay sohbetlerimiz.. Bilmem helal midir bize? Bilemem, Mus’ab bir saat uyuyabilir mi idi, böyle bir afeti duysa idi? Ben bilmem, bildiğim bir şey varsa bunu Rabb’imin benden soracağıdır. Sadece benden mi sorar onu da bilmem ama ben kendimi bilirim, derdimi bilirim. Utanırım Rabbimden. O’ndan utanırım. Mus’ab ile bir arada durmaktan şimdiden utanıyorum geliyor bana. Benim bu ezikliğimi bilmem cennet gizler mi? Bugün herkes kendini muhakeme etsin? Bürokrasi din midir? Din edebiyatı din midir? Para toplamak mı dindir? Başkalarının hizmet hatalarını derin derin tenkit etmek din midir? Ziyafetlerle, toplantılarla mı din ayağa kalkacak?

Dostlarım,

Mağaralaşan şu dünyadaki mağara yârenlerim,

Etrafımdaki, masamdaki, soframdaki, önümdeki, hayalimdeki, emelimdeki, hasretimdeki dostlarım, kardeşlerim, yârenlerim; Tutun elimden, tutuşalım el ele, bir tek biz bile kalsak ‘Allah’ diyen, ‘Şeriat bilen’, yürüyelim. Veda hutbesindeki o, dağlarda yankı bula bula bize kadar ulaşan o yanık ses gibi ben de soruyorum: ‘Duyurdum mu size arkadaşlar, duyurdum mu? Yaşadığımız toprakların hâlini anlattım mı? Basit işlerle uğraşmanın, büyük işlere adanmışları basit işlerle meşgul etmenin akıbetini iş’ar ettim mi?’ Sen duy Rabbim sesimi, Sen duy Rabbim! Kullarından tek biri bile Sen’in Şeriat’ından en son hakikatini duymadan uyumayı kendine haram eden, lezzetleri yok sayan olmak isterim. Yalnız kalırsam, çelmelenirsem, engellenirsem, oyalandırılırsam Sen bana inayet et, beni kaldır, beni yürüt, beni hızlandır. Nefessiz bırakmadan beni heyecansız bırakma Rabbim! Çocuklarımla, eşimle, akrabamla lezzet alacağım diye dinine hizmetten geri kalacaksam istemem o hayatı! Beni eksikliğimle, hatalarımla görüyorsun ama hasretimi ve sevdamı da gör Rabbim! Dostlarıma, yol kardeşlerime ve bana heyecan yağdır, sağanak sağanak heyecan yağsın bize. Kuru toprağımız Mus’ablaşıncaya kadar. Bin yıl yetsin bize o yağdırdığın heyecan. O heyecan kadar da sabır ihsan et. Çatlasın taşlar da yılmayalım biz. Son kulun, son kelimeyi idrak edene kadar Rabb’im! …

Nureddin Yıldız
Fervameclisi.com